To home (logo)
2010

Quintette 2010 eerste kwartaal, jaargang 27 nr 1

Inhoud

 

 

Inleverdatum kopij nummer 2:
15 maart 2010

 

Cover illustratie:
Alain Antonietto

2Quintette maart 2011
Op 23 januari was Django’s 100e geboortedag.
3Quintette maart 2011

Van de voorzitter

Geachte donateurs,

het jaar 2010 is begonnen. Een spannend jaar in meerdere opzichten. Dit gezegd hebbende moet ik natuurlijk iedereen attenderen op het heugelijk feit, dat dit jaar het jaar is, waarin op 23 januari onze voorganger in de Manouche jazz Django Reinhardt bij leven de honderd zou hebben gehaald. Dat hij op slechts 43-jarige leeftijd in 1953 overleed, maar zijn muziek nog springlevend is is tekenend voor zijn terecht alom geprezen kwaliteiten als muzikant, jongen van de straat, orkest (bege-) leider en jazz-vernieuwer, de man, die de Amerikaanse Jazz toegankelijk maakte voor een Europees publiek en meer dan 800 melodieën op zijn conto heeft staan. Afijn, om een kort verhaal lang te maken, kom ook eens luisteren wanneer oud voorzitter en erelid Georg Lankester weer over Django uitpakt. De belangrijkste gebeurtenis echter, die mij en mijn eega staat te wachten is die, welke begin juli leidt tot het grootouderschap.
Vorig jaar hebben we afgesproken de reünie entree voor donateurs in toegangsprijs te verlagen met €2,50, zodat u in plaats van voor €10,- voor €7,50 naar binnen mag. Zo heeft u eigenlijk de recente verhoging er weer ruim uit. Qua activiteiten zijn John, Rob en Esther zondag 28 februari naar de gitaarbeurs in Groesbeek geweest om onze club te promoten. Daarover leest u meer verderop in deze Quintette. Onze website www.hcdf.nl heeft een provider software update ondergaan, waardoor een aantal pagina’s onzichtbaar werden. Dit is inmiddels opgelost. Ook zijn de foto’s van de laatste reünie toegevoegd en is de agenda weer bijgewerkt. Komende voorjaars-reünie valt weer op een zondag en wel die van de 2e mei. U bent van harte welkom vanaf 12.00 in de Azijnfabriek in ‘s Hertogenbosch. Een uitnodiging voor de reünie ontvangt u op een later tijdstip, als de programmering rond is. We zijn inmiddels in contact getreden met een donateur ‘in het vak’, die onze Quintette onder de loep gaat nemen om te bekijken of een nieuwe vormgeving mogelijk is. We zijn benieuwd. Nog even dit: Django 100 èn het 30ste festival in Samois betekent drukte. De camping le Petit Barbeau is weer eens gesloten en die van Samoreau zit vol voor hen, die niet gereserveerd hebben. Veel leesplezier,

Menno v.d. Reijden

 

4Quintette maart 2011

In 1943 heeft Django Reinhardt geprobeerd naar Genéve te vluchten.

Een amateur-historicus belicht een niet zo bekende episode uit het leven van de jazzgitarist. Hij herinnert aan de tijd dat Frankrijk bezet was en Zwitserland een ontoegankelijk toevluchtsoord.

Django Reinhardt leeft nog altijd voort in de geest van Jean-Claude Rey. Deze onderwijzer uit Annécy is een hartstochtelijk liefhebber van de beroemde manouche musicus die de jazzgitaar gedurende het tweede kwart van de vorige eeuw domineerde. Hij heeft meer dan een jaar research aan hem gewijd, waarbij zijn muzikale smaak één is geworden met zijn belangstelling voor de lokale historie. Zijn onderzoek is uitgevoerd om zich opnieuw te verdiepen in de tijd van de Duitse bezetting van het plaatsje Chablais.

Mijn aandacht werd getrokken door een zin in de biografie van Django Reinhardt die herinnert aan zijn pogingen om in 1943 naar Zwitserland te vluchten, legt Jean-Claude Rey uit. Ik wilde er meer van weten. De onderwijzer heeft zijn onderzoek dus gebaseerd op een bekentenis. Wat heeft deze artiest, die zich vrij goed door de bezetting scheen heen te slaan, ertoe kunnen bewegen naar Genéve te willen vluchten?

5Quintette maart 2011

Een Europese vedette

Hoewel Django Reinhardt in 1910 in België is geboren, komt hij Frankrijk al binnen bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, zet de expert uiteen. Hij heeft nooit noten leren lezen. Maar hij heeft een onovertroffen virtuositeit op de gitaar bereikt ondanks een ongeluk dat hem van het gebruik van twee vingers van zijn linkerhand berooft. Tijdens de jaren dertig richt Django Reinhardt met violist Stéphane Grappelli het snarenkwintet op dat hij wereldberoemd zal maken. Na de Duitse invasie in Frankrijk beschermt zijn status als Europese ster hem en Django speelt meer dan ooit, vervolgt de amateur-historicus.

De gitarist telt veel Duitse soldaten en officieren onder zijn bewonderaars. Dermate veel, dat men hem in 1943 vraagt in Berlijn te gaan spelen. Zijn muzikaal talent doet zijn manouche origine zelfs vergeten.
Daar hij zich goed bewust is van het gevaar om zo beroemd te zijn, vertrekt hij dan met zijn zwangere vrouw voor enkele maanden naar Thonon (noot : plaats aan het meer van Genéve) om in de vergetelheid te raken. Van daaruit zal hij tot driemaal toe proberen naar Zwitserland te vluchten. Jean-Claude Rey reconstrueert deze escapades van de gitarist met een minutieuze precisie. Ik heb getuigen uit die tijd in Thonon ontmoet. Ik heb de kranten van toen gelezen en de archieven in Genéve uitgeplozen.

Uitgewezen door een Zwitserse patrouille

Django zal tot drie keer toe met zijn vrouw trachten de Zwitserse grens te passeren.
De eerste keer met een eenvoudige wagen van een schroothandel, waarin hij bij Moillesculaz wordt teruggestuurd. De tweede poging zal hem duur komen te staan: Hij neemt contact op met een veerman, aan wie hij een bedrag van 500 francs geeft.
Al verklikt voor hij zelfs maar probeert te ontsnappen, wordt hij door de Duitsers gevangen genomen. Tot zijn geluk zijn de officieren die hem ondervragen

6Quintette maart 2011

hartstochtelijke muziekliefhebbers: Django wordt vrijgelaten. Vanaf dat ogenblik wordt hij wel een verdachte voor het verzet, licht Jean-Claude Rey toe.

Onder angstdreiging waagt hij opnieuw een kans ‘s nachts aan de grens bij Veigy-Foncenex. Ongelukkigerwijs valt hij in de handen van een Zwitserse patrouille die hem weer uitwijst.
Ontmoedigd keert de musicus dan terug naar de Parijse regio. Hij zal er tot het eind van de oorlog blijven zonder dat zijn carrière ooit zijn glans van weleer krijgt.
Hij sterft in 1953 zonder ooit te zijn gestopt met het opnemen van platen. Het speurwerk van Jean-Claude Rey onthult een weinig bekende periode uit het leven van de gitarist. Het zal zaterdag het onderwerp van gesprek zijn voor de Sociëteit in het oude gemeentehuis van Cháble in ‘Haute-Savoie’.

Vertaling van Frans artikel

voetnoot :
1)de auteur is niet zo goed bekend met Django’s carriére, want er kwamen na deze periode toch nog tal van successen.
2)overigens dient te worden vermeld, dat de Gestapo Charles Delaunay in bovenstaande periode lang had ondervraagd. Maar hij hield stand en sprak daar later met trots over.

Georg Lankester

7Quintette maart 2011

Cd presentatie Feigli Prisor

Afgelopen vrijdag 8 januari 2010 ging ik toch maar, ondanks het slechte weer met af en toe wat geglibber, richting Eindhoven, alwaar in café Kraay & Balder de nieuwste cd van de Feigli Prisor Band gepresenteerd zou worden. Een cd die geheel afweek van z’n vorige omdat er nogal wat eigen nummers opstaan. ‘Gypsy’s heart’ is de titel en de cd is te bestellen onder prisor-jazzband@gmx.de Impresario is H. Marschall (Sorlo).
De liefhebber onder ons van de echte en op de ouderwets gespeelde Django style-muziek kan z’n hart gaan ophalen hoor, want doorspekt van zeer lief en mooi uitgevoerde melodieën kun je vooral beluisteren dat Feigli en zeker niet te vergeten Eddy Grunholz (hoe kan het ook anders als volle neef zijnde van de maestro Waso Grunholz) hun ‘vak’ zeer wel verstaan, getuige de aldoor vloeiende muzieklijn die ze weten vast te houden. Af en toe ga je denken: waar komt dit alles nog terecht, als Feigli zijn eigen soli doorloopt en dan zonder maar enig signaal Eddy op een zeer speciale manier de solo overneemt van hem, op z’n elektrische FF model gitaar.
Ongelooflijk mooi om te zien en vooral om te horen aldaar, geweldig ‘strak’ ondersteund door Paulus broertje Sendelo Schaffer op ritme guitar. Feigli knikt dan even naar zijn mede kompanen, met z’n bescheiden maar bekende glimlach, ziende dat ie helemaal in z’n sas is deze avond! Zijn bassist, de ook al langer bekende Tschawo Adell van o.a. groep Triska en Tabor en zelf een zeer goed gitaarsolist zijnde, bespeelde deze avond de contrabas alsof ‘ie nooit anders gedaan heeft de laatste jaren.
Het was een pracht avondje daar, leuk en in een gezellig rook-cafeetje, met niet teveel drukte en publiek, gewoon onder elkaar genieten tezamen. Jammer was het wel dat de twee Duitse violisten die deel uit maken van deze cd, niet aanwezig konden zijn, Berlijn – Eindhoven was toch wel iets te ver hè. Ze complementeren echter wel zonder uitzondering deze cd, heerlijk vloeiende à la Grappelli lijntje’s spelen ze.
Na afloop en hoe kon het ook anders, moesten enkele Sinti een beetje de avond gaan afsluiten. Geen enkel probleem dus, want zoals er vele Manousc,hes waren uit omgeving Eindhoven, namen Paulus Schaefer en Noah en Sendela (Paulus broer dus) weer even de regie over en niet te min hoor, Paulus toverde uit Feigli’s prachtige ouwe Busato de mooiste klanken. Zelfs sinto Beddo zong nog wat op zijn Sinti taal liedjes, zoals ook madame Christina deed op het laatst.
Een aanradertje dus deze nieuwe cd.

Lambert Seur

8Quintette maart 2011

Stichting Hot Club de France op gitaarbeurs in Groesbeek

28 Februari, s’ morgens om half acht stond medebestuurslid Rob Huijsmans voor mijn deur. Het was een natte zondag. Snel een kop koffie, wat spulletjes ingeladen en op weg waren we naar de Gitaarbeurs in Groesbeek. Het uitladen viel gelukkig mee, we konden redelijk voor de deur parkeren. Het was een op en af geloop met versterkers, gitaren en aanverwante producten. Ook wij hadden een paar gitaren ter decoratie meegenomen waaronder een Höfner uit de begin jaren zestig, zo’n lekkere dikke jazz bak. Hij was niet te koop maar had wel veel bekijks.
We hadden een tafel van 3 meter breed tot onze beschikking op een goede plaats. Het inrichten kon beginnen. Al snel was de tafel volledig benut met o.a. de dvd’s van onze reünies, diverse cd’s, de gitaarboeken van Colin Cosimini, diverse Quitette’s, gitaren en inschrijfformulieren. Achter onze tafel was een muur dus de banner kon keurig worden opgehangen. Esther was inmiddels gearriveerd met haar laptop zodat we dvd’s konden afspelen.
Om 10 uur ging de zaal open voor publiek en de mensen stroomden binnen. Onze stand had veel belangstelling. Het bleek al snel dat Django Reinhardt bij dit gitaar minnende publiek geen onbekende was. We hadden het druk met het overbrengen van onze doelstelling.
De verkoop van de dvd’s verliep voorspoedig alsmede de boeken van Cosimini. Het was constant een prettige drukte voor onze stand en er hing een goede sfeer.

9Quintette maart 2011

Her en der werden contacten gelegd met de diverse gitaarbouwers i.v.m. eventuele interviews en of het adverteren in de Quintette. Het mes sneed van alle kanten. De tijd vloog voorbij en voor we het wisten was het 5 uur. Alles weer inpakken en naar de auto brengen in de stromende regen.
Het was een vruchtbare dag en we hebben er van genoten. Ook waren we tevreden met de resultaten. We hebben diverse dvd’s en boeken verkocht, onze doelstelling uitgedragen aan diverse belangstellenden waaronder er enkele meteen donateur zijn geworden.
We waren het er allen over eens: op naar de volgende beurs.

John Desmares

Een oproep

Tijdens onze intensieve telefoon actie heeft u massaal positief gereageerd.door ons alsnog van een bijdrage voor 2009 te voorzien, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. Het waren na de introductie vooral plezierige gesprekken, die ook niet een twee drie afgesloten konden worden. Zo weten wij weer wat meer over u en omgekeerd. Het club gevoel is weer aangewakkerd. Een gering aantal uwer heeft echter financieel helemaal niet gereageerd. Die sturen we dan ook geen Quintette of andere post meer in de hoop, dat zij contact met ons opnemen om orde op zaken te kunnen stellen. In zo’n reactie komt bijvoorbeeld naar voren, dat wij u helemaal niet zouden kunnen bereiken, omdat u al enige tijd elders domicilie hebt gekozen. Niet ieder uwer stelt naast familie en zakelijke relaties ook ons, uw Hot Club de France-Nederland, in kennis van een verhuizing of verandering van telefoonnummer of e-mail adres of bankrekeningnummer. Vergeten, kan gebeuren, maar tja, dan blijven we de Quintettes versturen naar het ons bekende adres tot er één als onbestelbaar terug komt. Dan pas gaan we via onze contacten met naburige donateurs proberen te achterhalen wat er gebeurd is. In een aantal gevallen echter komt die Quintette helemaal niet bij ons terug er wordt op tijd betaald. Dan denken wij, dat het wel goed zit. Toch krijgt u de Quintette gewoon niet thuisbezorgd. Daarom deze oproep: laat het ons weten, geef wijzigingen tijdig door! Onze adressen en telefoonnummers staan op de website en natuurlijk achterop en in de Quintette. Mocht u trouwens nog oude Quintettes willen ontvangen, dan kan dat door overmaking van de kosten en voor zover de voorraad strekt.

Menno v.d. Reijden

10Quintette maart 2011

Cd’s Onder de loep

Bestellingen telefonisch op nr. 0499-371821 of per e-mail:
john.desmares@onsmail.nl.
Prijs: 15 euro exclusief 2.50 euro verzendkosten.

The Piotto’s: Gipsy Passion
Veelzijdige cd van Gipsy Jazz tot traditionele Balkanmuziek. Als gastmuzikant Fappy Lafertin, gitaar en Tcha Limberger, viool.
1.My melancholy Baby, 2.Je suis seul ce soir, 3.Swing for Jinny, 4.Paris sous la pluie, 5.On a Slow Boat to China, 6.Sjüka Tjsai, 7.On the Sunny Side of the Street, 8.Joseph Joseph, 9.Flamingo, 10.All of me, 11.Hongaars,12. A-mol Csardas, 13.Hora Mare, 14.Djelem Djelem, 15.Doïna ou Fir Hora.

 

Those Eyes
Muziekproject Stichting Sinti-werk. Grote verscheidenheid aan artiesten: o.a. Jimmy Rosenberg, Johnny Rosenberg, Paulus Schäfer en Martien Wagner.
1.Margherita, 2.I Can’t Give you anything but love, 3.Thinking of you, 4.Miro Tatta Mimer, 5.Night and Day, 6.Those eyes, 7.Waso Swing Waltz, 8.Petite Fleur, 9.Kava Divis, 10.For all the people that I love, 11.Lime house blues, 12. When I open my eyes, 13.Undecided, 14. St. Louis Blues, 15.Hold you, 16.Entre dos aquas.

 

Hot Club de Frank: Op de bonnefooi.
Veel solo-instrumenten, diversen eigen composities.
Een sprankelende cd.
1.All Gods chillun got rhythm, 2. De oude eik, 3.Zonder jou kan ik niet zijn, 4.Lebendikh und freilich, 5.Op de bonnefooi, 6.J’ai rendez-vous avec vous, 7.That old feeling, 8. The thrill is gone, 9.Djangology, 10.Once upon a summertime, 11.Het strandfeest, 12.Veel mooier dan het mooiste schilderij, 13.If’s allright with me, 14.Tish nigun, 15.Red cross.

11Quintette maart 2011

Les Quatre Tickets de Swing alweer 10 jaar “en route”

Op zondag 13 december jl. verzorgden de vier swingende kaartjes uit Deventer en omstreken een bijzonder matineeconcert in zaal “de Horst”. Het kwartet, met Eric van Buijsen, bas, Georg Lankester, (solo)gitaar, Arthur Siero, ritmegitaar en Pieter Swart, klarinet en saxen, vierde het tienjarig bestaan en presenteerde de nieuwe cd “Django Souvenirs”.
Buiten was het koud, maar binnen heerste de warme sfeer van de Hot Clubmuziek. De zaal was gevuld met een grote schare fans uit de regio, maar ik zag ook bekenden die een aanzienlijk langere reis hadden gemaakt. Na zijn welkomstwoord nodigde bandleider Georg Lankester een van die bekenden, Hot Club De France Nederland voorzitter Menno v.d. Reijden, uit om het eerste exemplaar van de nieuwe cd in ontvangst te nemen, wat hij met een brede lach deed.

Goerg Lankester reikt het eerste exemplaar van de nieuwe cd “Django Souvenirs” uit aan Menno v.d. Reijden Foto: Rien Nicasie

De band maakte ter gelegenheid van het jubileum een mooi gebaar naar de aanwezige fans: op vertoon van het toegangskaartje kon de cd voor 5 euro worden aangeschaft in plaats van de normale prijs van 10 euro. Weinig aanwezigen gingen dan ook zonder cd naar huis.

12Quintette maart 2011

Het concert werd geopend met Chicago, wat niet geheel toevallig ook het eerste nummer van de cd is (zie ook de bespreking van die cd elders in dit nummer). Mooie introductie van saxofonist Pieter Swart, en meteen begon het te swingen. Want dat kan dit kwartet zeker. Merkwaardige jongens trouwens: tussen de nummers door en in de pauzes wordt er veel gelachen, maar zo gauw ze beginnen met spelen worden ze ineens serieus. Meestal wordt er ernstig kijkend gemusiceerd en slechts een enkele keer kan er een lachje af. Het gekke is dat er toch altijd een sfeer van vrolijkheid rond het kwartet hangt, die hier in de Horst de fans steeds weer tot dansen verleidt. Ongetwijfeld komt dat door de swing en de vrolijke klanken van de muziek.

Quatre Tickets de swing Foto: Rien Nicasie

Lulu Swing was het tweede nummer, gevolgd door Je suis seul ce soir en Swing Guitars, waarna Pieter Swart de sopraansax pakte voor een ingetogen Clair de lune. Vervolgens was de microfoon voor zangeres Ita van Dijk, die zich afvroeg waar de liefde was gebleven in Que reste-t-il de nos amours van Charles Trenet. Het stemgeluid van Ita past heel goed bij Les Quatre Tickets. Mooie warme stem, uitstekende dictie, met passie gezongen. Dat gold ook voor Ricordati, de Italiaanse versie van Nature Boy. Beide zangnummers zijn op de cd te vinden. De heren van het kwintet bleven nog even in de Franse sfeer met Songe d’automne en Mélodie au Crépuscule, waarna de eerste set swingend werd afgesloten met How Can You Face Me, een stuk vooral bekend uit het dixielandrepertoire.

13Quintette maart 2011

De tweede set begon met Django’s Dinette, met Pieter op klarinet. Daarna volgde het optreden van twee gastmusici: Eric van Buijsen werd vervangen door bassist Jan Miedema de Bie en saxofonist/klarinettist Johan Smit kwam de frontlinie versterken. I Found a New Baby, het mooie Georgia en een up-tempo Avalon, waarin Pieter en Johan elkaar flink opzweepten tot swingende hoogstandjes, spetterden de zaal in, waar de dansliefhebbers zich weer lieten zien. Het speelplezier was heel duidelijk zichtbaar.
Weer in de normale bezetting werd It Had to Be You ten gehore gebracht, waarna een nummer volgde dat je niet vaak hoort in een Hot Club-uitvoering, maar wel passend was voor de tijd van het jaar: White Christmas, wereldberoemd geworden in de versie van Bing Crosby. Toen was de beurt weer aan Ita van Dijk. Ze zong heel expressief een mooie tekst van Jacques Larue op Django’s beroemde Nuages, met mooi solowerk van Pieter op klarinet en van Georg, en besloot haar bijdrage aan deze tweede set met Besame Mucho.

Zangeres Ita van Dijk Foto: Rien Nicasie

Het kwartet sloot af met Petite fleur van Sidney Bechet, dat in de uitvoering van klarinettist Monty Sunshine met de Chris Barber band begin jaren zestig een hit was.

14Quintette maart 2011

Het openingsnummer van de derde en laatste set was My Blue Heaven, gevolgd door het sfeervolle Songe d’Automne, Hoagy Carmichael’s klassieke Stardust uit 1927 en Honeysuckle Rose, nog zo’n ‘gouwe ouwe’. Na Embraceable You konden we nog één keer genieten van de zang van Ita van Dijk, nu in het vrolijke Ménilmontant, het chanson van Charles Trenet over deze wijk van Parijs, door Django in 1949 in Rome op de plaat gezet. Voor een enthousiast publiek sloot het kwartet tenslotte af met Dark Eyes, de traditional die Django driemaal opnam, uiteraard onder de titel Les yeux noirs.
Les Quatre Tickets de Swing kunnen terugzien op een zeer geslaagd jubileumconcert.

Rien Nicasie

Django sessie
Elke eerste woensdag van de maand:

Cafe Allicht
Hertogstraat 47
Nijmegen

Info: Manito
www.manito.biz

Vraag en aanbod

Aanbod

Gitaarboeken van Colin Cosimini
Deel 1, 3 en 4 voor € 10,00 per stuk
alle 3 voor € 25,00.

Alle cd’s vermeld in de rubriek: cd’s onder de loep, €15.00.

Dubbel dvd’s van de reünie’s:
  • 3 november 2007 met de groep Sonnekai en Het Lollo Meier Quartet.
  • 25 oktober 2008 ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan met: Swinc met zangeres Mariange, het Robin Nolan Trio en het Nomy Rosenberg Trio.
Beide dvd’s zijn € 15,00 per stuk.

 

Bovenstaande bedragen zijn exclusief verzendkosten.
Gelieve contact op te nemen met John Desmares john.desmares@onsmail.nl

15Quintette maart 2011

De 10 vragen aan… Jan Brouwer,
slaggitarist van o.a. Pigalle 44

1. Vertel wat over jezelf. Tja, wat zeg je op zo’n vraag zonder dan de rest van de vragen in een moeite door te beantwoorden… Ik ben Jan Brouwer, geboren in 1973 in het Noord Hollandse Schagen. Ik woon inmiddels alweer 12 jaar in Amsterdam en ben ongeveer 20 jaar actief als gitarist in de zogenaamde gypsy swing.

2. Wanneer ben je begonnen met gitaarspelen en waarom? Ik geloof dat ik een jaar of 8 of 9 was dat ik begon met gitaarspelen. Op de muziekschool had ik al twee jaar blokfluitles gehad: algemene muzikale vorming. Als kind maakte ik bij mijn oma radioprogramma’s op cassettebandjes. Mijn oom had een gitaar en die stond in de kamer waar ik speelde. Ik ‘begeleidde’ mezelf op die gitaar in de shows (ik herinner me dat mijn oma niet onder de indruk was van mijn gitaarspel). Op een gegeven moment was het wel uit met de blokfluitlessen en mocht ik een ander instrument kiezen om te leren bespelen. Dat instrument werd de gitaar van mijn oom.

3. Je presenteert je altijd als slaggitarist, nooit aan solo gedacht? Ja hoor, daar heb ik wel eens aan gedacht. Maar op een bepaalde manier lijkt soleren op gitaar niet in mijn ‘systeem’ te passen. Hoewel Cor Jonker, van Petit Samois, nog wel eens zou kunnen beamen dat ik ooit wel pogingen heb gewaagd…
Daarnaast vind ik ritmegitaar spelen heel erg leuk en een vak op zich. In deze stijl is de ritmegitaar misschien wel het meest herkenbare element. Sla een beetje “boem tsjik boem tjsik” en voila! je hebt gypsyjazz. Maar: DAT is niet zo. Afgelopen zomer was ik met Reinier Voet en Pigalle44 op tournee in de V.S. en heb daar een week les gegeven op de workshop week “Django in June”. Daar merkte ik dat het kloppen van de boem

16Quintette maart 2011

en de tsjik vaak ontaardt in een hard en niet swingend gebonk, waar je een solist en ook de luisteraar geen plezier doet. Het gaat om het “light and tight” begeleiden en ondersteunen van een solist. Dus dat doe ik dan maar, naar mijn beste kunnen.

4. Wie heb je allemaal begeleid? Ik heb met best wel wat muzikanten gespeeld in de jaren dat ik met de Djangomuziek bezig ben. Vanaf mijn eigen eerste amateurband “Hot Club de Scagha” op mijn 15e, tot nu in wederom mijn eigen band Pigalle44 met sologitarist Reinier Voet, nu alweer 10 jaar…
Tijdens mijn studie in Amsterdam viel ik in bij Jan en Alleman en speelde ik veel de ‘vliegende keep’ op ritmegitaar. Daarnaast viel ik op een gegeven moment veel in voor Steef de Ridder bij Polytour (ongeveer vanaf 1996) met accordeonist Jean Pierre Guiran en solo gitarist Jan de Jong. Met Jan speel ik tot op de dag nog steeds; het echte muzikantenleven met cd’s en reisjes begon toen ik Robin Nolan ging begeleiden. Als klap op de vuurpijl heb ik nog gespeeld, opgenomen en getourd met Fapy Lafertin, dezelfde Fapy die mij op mijn 10e kennis deed maken met de muziek van Django! Enkele jaren geleden speelde ik af en toe met Watti Rosenberg.
Er zijn natuurlijk nog veel meer namen, teveel om op te noemen eigenlijk. Erg gevaarlijk om dat toch te doen… De mensen met wie ik tegenwoordig met veel plezier werk zijn bijvoorbeeld Gert Wantenaar op accordeon, Hermine Deurloo op sax en mondharmonica, de eerder genoemde Reinier Voet, John Ligthart, Jan de Jong en heel af en toe, als hij in Nederland is de Australische violist en zanger George Washingmachine.
En dan, heel belangrijk en niet te vergeten: de bassisten van Pigalle44… want die zijn net zo belangrijk voor me als de solisten waarmee ik speel. Zonder prettige bassist geen swingende ritmesectie. En met Pigalle44 hebben en te gekke groep bassisten tot onze beschikking: op het moment is Jet Stevens onze vaste bassiste; daarvoor Nick McGuire en Arnoud van den Berg, nu bekend van Jimmy en Nomi Rosenberg en Robin Nolan en weer daarvoor Simon Planting, die enige tijd geleden naar de V.S. verhuisde.

5. Wie is je grote voorbeeld? Voorbeeld… moeilijk… Mag ik ook zeggen held? Ik heb wel een paar helden. Django bijvoorbeeld. Fapy Lafertin, Bireli Lagrene, nog twee van die mannen. Verder ben ik net als Clous van Mechelen: eigenlijk vind ik alles leuk! Ik luister graag naar Bix Beiderbecke, John Pizzarelli, Billie Holiday.. maar goed ik dwaal af. Kies er maar eentje uit…

6. Heb je nog andere werkzaamheden naast het gitaarspelen? Ja, ik ben ooit begonnen met een opleiding als muziekbibliothecaris aan de voormalige Frederik Muller Academie. Op een gegeven moment raakte ik verzeild

17Quintette maart 2011

in de muziek als vaste gitarist bij Robin Nolan. En inmiddels, 12 jaar later werk ik parttime als bibliothecaris in de jazzcollectie van het Muziek Centrum Nederland.
Maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat gitaarspelen toch wel HEEL leuk is…

7. Wat is je favoriete nummer, en hoe kom je aan de akkoorden? Ik heb geloof ik niet een favoriet nummer. Elk nummer is wel eens favoriet en is na verloop van tijd ‘op’. En hoe kom ik aan de akkoorden van dat favoriete stuk. Tja… er zijn veel wegen tot een chord-sheet. De beste is toch uiteindelijk je oren gebruiken. Ik luister graag naar verschillende versies van stukken. Soms erg inspirerend en fris. En soms het tegenovergestelde, zodat je weet dat je het ZO nooit zou doen… Dat is ook heel wat waard!
Daarnaast is het vaak heel inspirerend om de zo origineel mogelijke uitvoering en/of bladmuziek op te duikelen… Luister eens naar Paul Whiteman’s versie van de zo beroemde standard Body and Soul. Als je daar naar luistert gaat er een wereld open.

8. Zijn er goede boeken voor de slaggitarist, zo ja, welke? Ik heb zelf nooit uit een boek gitaar leren spelen. Wel een leuk boek, maar niet alleen voor slaggitaristen, is Michael Dregni’s boek Django. Een biografie die leest als een roman! Een aanrader.

9. Welke film heeft de diepste indruk op je gemaakt? Indruk… hm, ja, daar komtie! Een paar jaar terug zag ik in Tuschinski de film Ober van Alex van Warmerdam. Op een gegeven moment loopt van Warmerdam een klein ouderwets winkeltje in, het is alsof hij een totaal andere film binnen wandelt. De scene duurt een paar minuten, maar Rene van’t Hof schittert de hele scene terwijl hij verkleed als oud vrouwtje met bochel (met een pan op zijn rug onder zijn jurk) een pijl en boog inpakt. Papier scheurt, plakband rolt niet af, geweldige slapstick! Daar zat ik dan: tranen rolden over de wangen en luid klappend aan het einde van de scene. DAT was me nog nooit overkomen.

10. Je hebt in het bestuur van Hot Club de France gezeten. Wat was je leukste moment in deze hoedanigheid en wat je slechste? Volgens mij blijven de leukste momenten langer hangen dan de slechtste… Eén van de leukste dingen waar ik nog regelmatig met veel plezier aan terugdenk is de functie die ik naast die van penningmeester had: samen met Rien Nicasie “Quintette” maken in mijn huisje op de Passeerdersstraat in Amsterdam. Rien kwam uit Bathmen en haalde onderweg taart, ik zette koffie. We werkten ons door de teksten heen en draaiden de nieuwste Nederlandse Gypsy Jazz cd’s. Tussendoor maakten we Quintette!

18Quintette maart 2011

Boba de Meter

Boba de Meter, wie kent deze naam eigenlijk in ons Django wereldje? Geen onbekende eigenlijk, want deze Boba en z’n broer Titi de Meter zijn geweldige Django gitaar solisten/vertolkers en kunnen zich ‘meten’ met onze geliefde Rosenbergs, Basily’s, Schaefer,s etc.!
Boba speelde al vanouds her, ook met bijvoorbeeld Stoch‘lo en Birelli en Paulus of Mats‘cho Winterstein al van af kleine jochie’s af.!
Deze Boba de Meter gaf me eens een cd-tje, waarop hij zeer mooie en lieflijke nummers vertolkt haast wel op een religieuze manier gebracht, zoals vele Sinti doen in hun eigen intieme wereldje de laatste jaren. Spelend op de solo en ritme gitaar van deze mooie liederen/melodieën staat hij met zijn band z’n mannetje, bij gestaan door Christian Becker die zelfs enkele liedjes gewoon live met de mond mee fluit. Het is een zeer beluisterenswaardige en relaxte cd geworden vind ik, goed ondersteund door zijn orkestleden met contrabas, gitaren en violen van de familie Becker en met Giani Lincan op de cymbalom.
Kijk maar eens op zijn You Tube site en je zult het wel zien en horen.
Info: christianbeckermanousche@gmail.com

Lambert Seur

Festivalnieuws

14e International Gipsy Festival, Interpolistuin Tilburg

29 en 30 mei
Met o.a. De Piotto’s met Tschavolo Schmitt, Tcha Limberger, Mozes Rosenberg, Basily band & Dorado Schmitt, Paulus Schäfer, Tim Kliphuis.
Programma en info: zie www.gipsyfestival.nl

Django a Liberchies

28, 29, 30 mei
Met o.a. David Reinhardt Trio, Lollo Meier & Fapy Lafertin.
Programma en info: zie www.django-liberchies.be

Django festival Samois-sur-Seine

23 t/m 27 juni
Het programma is op dit moment nog niet bekend.
Info en t.z.t. het programma, zie: www.festivaldjangoreinhardt.com

19Quintette maart 2011

In The Spotlight: Het Alexio Trio

Na wat gesurfd te hebben op internet, kwam ik terecht op te site van Het Alexio Trio. Hij trok meteen mijn aandacht. De site zag er goed en overzichtelijk uit. De gipsy jazz staat hoog in het vaandel bij de groep, met Django Reinhardt als hun grote voorbeeld. Hij is ook voorzien van een viertal demo’s in diverse stijlen, maar daarover later meer.

Het Alexio Trio is in 2006 geformeerd door gitarist/zanger Lex Mens en bestaat verder uit Jasper Maij op gitaar en Gerry Kristell op bas. Naast een opleiding aan het conservatorium heeft Lex Mens gitaarlessen gevolgd bij Reinier Voet om zich de gipsygitaar technieken eigen te maken. Verder is hij muzikaal actief geweest in diverse formaties, o.a. de groep Mens en van Tongeren, totdat medio 2006 Jasper Maij zich aanmeldde als leerling bij de gitaarpraktijk van Lex Mens om ook gipsygitaar te leren spelen. Dit ging zo voorspoedig dat Lex aan Jasper het voorstel deed om hem in een optreden te begeleiden. Het optreden was een succes en had voor beide een positieve afloop.
Vol met enthousiasme, naar aanleiding van deze vuurdoop, zijn Jasper en Lex op zoek gegaan naar een bassist om het trio compleet te maken. Via de digitale snelweg meldde zich al snel de perfecte kandidaat, Gerry Kristell, een ervaren

bassist die zijn sporen al verdiend had in diverse traditionele Hongaars/ Roemeense zigeunerorkesten. Hij maakte zich de gipsyswing na een aantal intensieve sessies snel eigen.
Het trio was compleet. Nu nog een naam zoeken. Een perfecte naam vinden is geen kleinigheid en na veel wikken en wegen was gekozen voor ‘De Band Zonder Naam’. Nou niet meteen zo’n dijk van een naam en dat viel ook anderen op. Na een aantal optredens als de ‘Band Zonder Naam’ gingen ze nietsvermoedend naar een restaurant waar ze vaker optraden met voor de deur een uitgestald bord met daarop: hedenavond het Alexio Trio. Enigszins aarzelend en met twijfel, of hun trio hiermee bedoeld werd, gingen zij het restaurant binnen. Met het Alexio Trio werden inderdaad zij als trio bedoeld en deze naam is nooit meer veranderd.
Het repertoire bestaat uit gipsyswing, zigeuner- en musettewalsen maar ook Russische en Hongaarse muziek. Door deze samenstelling van repertoire ontstaat een perfecte balans tussen kunstmuziek en amusementsmuziek. Met dit gevarieerde repertoire heeft het Alexio trio haar diensten veelal bewezen als achtergrondmuziek bij feesten en partijen maar ook ceremoniemuziek. Tevens geeft Het Alexio Trio regelmatig concerten door het hele land.

In 1990 heeft Lex Mens een Di Mauro-gitaar gekocht. Hij is daar speciaal voor naar Parijs gereisd. Het atelier van Di Mauro was eigenlijk al gesloten. Hij heeft de gitaar uiteindelijk gekocht op het privé-adres van Joseph Di Mauro. Het was een van zijn laatste instrumenten.
Ook wordt er gespeeld op een Gitane D 500, een moderne replica van het betere soort.

Terug naar de demo’s op de site:
Er staan helaas slechts vier nummers op.
1. Indifference: hier valt meteen de goede plectrumtechniek op van Lex, iedere toon is raak
Let op de speelse flageolet.
2. All of me: zingende aanvang en een melodisch solerend slot.
3. Csardas de Monti: heerlijke melodie, afwisselende speelse ritmen en dit alles gedragen door een zeer goede ritmesectie.
4. Rondo alla turka: ook hier weet het Alexio Trio een prettige sfeer weer te geven. De opnamen zijn uiteraard niet professioneel, maar een goede afspiegeling van wat het trio te bieden heeft. Ik kijk uit naar hun eventuele cd en hoop deze dan te mogen recenseren.

Het Alexio Trio is live te zien op verschillende data en locaties. Deze staan vermeld op de website www.alexiotrio.nl

John Desmares

 

P.S. Deze nieuwe terugkerende rubriek is in het leven geroepen om bands/ groepen aan u te presenteren. Heeft u een band/groep die u in deze rubriek wilt

20Quintette maart 2011

Piet Hest neemt afscheid van Naguine

Zondagmiddag 14 maart namen bassist/zanger Piet Hest en Naguine (Bergen op Zooms Hotclub de France-ensemble) afscheid van elkaar met een bijzonder concert. Plaats van handeling was Café de Ponderosa, Fluwelenbroekstraat 27, Bergen op Zoom. Tijd: 15.00–18.00 uur. Gastsolist was de (inter)nationaal befaamde pianist (en rasechte Bergenaar) Jasper Soffers.

Piet Hest

Al sinds 1978 genieten Naguine en Piet Hest van elkaar. Piet’s karakteristieke stemgeluid, met vaak, vooral in het hogere bereik, onverwachte wendingen, gevoegd bij zijn ontembare gevoel voor humor, hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de successen die Naguine in de loop van de jaren mocht boeken. Er werd gespeeld op bijna alle jazzfestivals in Nederland en een aantal malen concerteerde Naguine in Duitsland en Frankrijk. Hoogtepunten waren een live tv-optreden op Nederland 1 en de tweede prijs tijdens de landelijke wedstrijd “Passieprijs 20” met uitzendingen op Radio 1. De finale van laatstgenoemde wedstrijd werd met name bereikt door het grote aantal via internet op Naguine uitgebrachte stemmen. Nog steeds wordt beweerd dat Piet, speciaal voor die gelegenheid, een nieuwe, extra snelle computer aanschafte! De uiteindelijke tweede plaats was overigens wel terecht. Dat is zeker, want Willem Breuker zat in de jury. Kenners weten wat dat betekent.
Leven, werken, muzikale en militaire loopbaan, hobby’s en opvattingen van Piet Hest zijn al vele malen gepubliceerd. Piet was en is, ondanks zijn bescheiden persoonlijkheid, regelmatig het middelpunt van de belangstelling. Een krachtige eigenschap van deze 83-jarige rasartiest, die voor de komende jaren nog vol nieuwe plannen zit.

Jasper Soffers

Niet eerder concerteerde Naguine met een pianist als gastsolist. En, eerlijk gezegd, nog maar zeer zelden met iemand van het kaliber en de internationale naam en faam van Jasper Soffers. Een topje van zijn “muzikale ijsberg” ziet u in het volgende rijtje: begeleider van/toernee met Bob Brookmeijer, Toots Thielemans, Herbie Hancock, Laura Fygi, Kenny Wheeler, Jerry en Ack van Rooijen, Tyl Brönner (onlangs een uur lang mét Jasper te horen en te zien op de WDR-tv), The Supremes, Gino Vanelli en Trijntje Oosterhuis, optredens tijdens de jazzfestivals van New York, Boston en Baltimore en tournees door Thailand, Zuid-Korea en India. Tel daarbij op dat Jasper nog doceert aan twee Nederlandse conservatoria én als pianist vast verbonden is aan het Metropole Orkest en iedereen begrijpt dat Naguine apetrots is op de uitdaging die zondag 14 maart te wachten staat!

21Quintette maart 2011

Ponderosa

Café de Ponderosa was voor Naguine gedurende lange tijd de muziektempel waar jaarlijks een drukbezocht concert gegeven werd. Alom befaamde virtuozen op Hotclub de France- gebied, zoals Koen de Cauter, Fapy Lafertin, Frans Poptie en Hady Mouallem waren daar gastsolist. Dat maakt, gevoegd bij de warme herinneringen die Naguine nog heeft aan de opgewektheid en gastvrijheid van de toenmalige eigenaresse Tante Jo (“jullie muziek, da’s mijn muziek”), de Ponderosa tot een vanzelfsprekende eerste keus als lokatie voor dit afscheid.

Naguine

Naguine is ondertussen nog kerngezond en springlevend. Dat komt goed uit, want 2010 is een bijzonder jaar op het gebied van de Gypsy Jazz. Honderd jaar geleden, om precies te zijn op 23 januari 2010, werd de zigeunergitarist Django Reinhardt geboren. Samen met violist Stéphane Grappelli vond hij rond 1934 de Hotclub-de-France stijl uit, waarin, met alleen snaarinstrumenten, zigeunermuziek en Amerikaanse jazz vermengd worden.
Routinier Wil Soffers, bekend van een groot aantal orkesten waaronder “The South Jazzband” en die talloze (inter)nationale grootheden begeleidde, bespeelt bij Naguine sinds een paar maanden de contrabas. Met name zijn solistische kwaliteiten zijn een aanwinst voor het ensemble. Naguine bestaat verder uit Kees de Ruiter (viool), David Herselman (rhythmgitaar) en Lauran van Oers (sologitaar).
Met mooie herinneringen aan recente optredens, zoals voor Jazzclub Gümmersbach in Duitsland én veel leuks in ’t vooruitzicht (Jazzfestival Terneuzen en Jazz by the Sea met als gastsolist Giani Lincan) ziet de toekomst er voor Naguine (nog steeds) prima uit!

22Quintette maart 2011

Cd recensies

Django Souvenirs 1910 – 2010
Quatre Tickets de Swing Eigen beheer

Chicago; Nuages; Swing Guitars; Clair de lune; I Found a New Baby; Mélodie au crepuscule; Ricordati (Nature Boy); Songe d’Automne; Danse Norégienne (Fantaisie); My Blue Heaven; Dinette; Que reste-t-il de nos amours; Ménilmontand; Joseph Joseph.

Op 23 januari jl. was het 100 jaar geleden dat Django Reinhardt werd geboren in het Belgische Liberchies. Dat, en het tienjarig bestaan, was aanleiding voor de derde cd van Quatre Tickets de Swing. De ervaring van tien jaar intensief en frequent samenspelen hoor je er in terug. Vergeleken met hun eersteling een wereld van verschil. Veertien lekker swingende stukken uit het repertoire van hun idool Django. Die swing zit al meteen in saxofonist Pieter Swart’s intro van Chicago en wordt bij de start van het chorus vloeiend overgenomen door de andere bandleden: gitaristen Georg Lankester en Arthur Siero en bassist Eric van Buijsen. Pieter is een van mijn favoriete saxofonisten. Hij speelt in de traditie van Coleman Hawkins en doet mij ook vaak denken aan die andere Hawkinsadept, uit de jaren zestig: Scott Hamilton. Solootje van Georg, chorus van Pieter en het eerste nummer is klaar. “Lentement dans le soir le train s’en va”: zo begint de mooie tekst die Jacques Larue indertijd maakte op een van Django’s toppers, Nuages. En hiermee tekent Ita van Dijk, de zangeres van de Tickets, direct de sfeer van dit nummer. Ik heb onlangs twee keer een optreden van Quatre Tickets de Swing bijgewoond en heb beide keren kunnen genieten van haar vocale talenten. Ze brengt haar zangnummers als een chansonnière pur sang; mooie melodieuze stem, ze doorleeft haar teksten, is heel expressief en heeft een voortreffelijke uitspraak van het Frans. Pieter Swart speelt hier klarinet en er zit mooi solowerk in van Georg Lankester. Georg heeft in het verleden vooral zijn sporen verdient als begeleider. Banjoïst in dixielandensembles en gitarist in allerlei Hot Clubformaties. Pas een jaar of tien geleden is hij voor zijn plezier begonnen met sologitaar. Een gitaarvirtuoos zal hij niet meer worden, maar inmiddels passen zijn bescheiden solo’s wel prima in het spel van het kwartet. Hij heeft met zijn solootjes en opvullingen steeds meer een muzikaal verhaal te vertellen en dat is voor mij dè vereiste voor een solist.
Het voert te ver om hier alle stukken op de cd te gaan bespreken. Daarom nog enkele opmerkingen. Ita van Dijk zingt niet alleen Frans, maar ook Engels en Italiaans. Van dit laatste getuigt Ricordati, een Italiaanse versie van Nature Boy,

23Quintette maart 2011

waarmee de band zijn Italiaanse relaties beslist een plezier zal doen. Haar laatste bijdrage aan deze cd is Que reste-t-il de nos amours van Charles Trenet. We missen natuurlijk de gezichtsuitdrukkingen en gebaren, maar die moet u er maar bij denken. Ménilmontand zou overigens ook een bij haar passend zangnummer kunnen zijn.
Naast klarinet en tenorsax bespeelt Pieter de sopraansax en dat doet hij op deze cd voortreffelijk in Clair de lune van Jozsef Kosma. De uitsmijter is de traditional Joseh Joseph met Pieter Swart op klarinet en, naast een solo van Georg, een bassolo van Eric van Buijsen.
Rest nog te vermelden dat de geluidskwaliteit heel goed is. De geluidstechnicus is er met name in geslaagd om het lichtvoetige swingritme van Quatre Tickets de Swing heel transparant weer te geven, waardoor die lichtvoetigheid behouden blijft. Nieuwsgierig geworden? U kunt de nodige informatie ontvangen of de cd bestellen bij Georg Lankester. Zijn mailadres is glankester@hetnet.nl.

Rien Nicasie

JZ Gipsy Swing Quartet
Live in Aijen

Op de afgelopen reünie hebben wij van deze groep kunnen genieten. Hier liet Joost Zoeteman horen dat hij er wederom in is geslaagd een goede groep te vormen en zich weet te omringen met topmensen, die individueel hun mannetje staan en die zijn sublieme gitaarspel mede gestalte geven.
Joost Zoeteman (jazz- sologitaar) is de stuwende kracht van de groep. Jarenlang heeft hij samengespeeld met gipsy musici en zich zo de stijl eigen gemaakt. Met diverse jazz groepen heeft hij samen opgetreden door heel Europa, India en Vietnam.
Wattie en Fremdo Rosenberg (respectievelijk viool en bas) komen uit de bekende Rosenberg familie. Het zijn neefjes van Het Rosenberg Trio. De gipsy jazz zit hun in het bloed. De vader, Bakro Rosenberg (viool), was hun grote mentor. Martin Limberger is een telg uit de Limberger familie. Zijn vader Jan Limberger (viool en gitaar) is de leider van het gipsy orkest De Piotto’s.
Martin is een veel gevraagd slaggitarist. Hij trad op bij diverse grootheden o.a. Stochelo Rosenberg, Birelli Lagrene en Fapy Lafertin.
Uit deze unieke combinatie is een voortreffelijke cd voortgevloeid Het betreft een live-cd opgenomen in Aijen, voor een klein publiek gipsy jazz liefhebbers.
De interactie onder de muzikanten en het publiek heeft zorg gedragen voor een aangename muzikale sfeer, die voor 110 % wordt weergegeven op deze cd. Jammer dat er maar 10 nummers op staan, ik had graag meer gehoord.

24Quintette maart 2011

1. All of me: In aanvang een staccato ritme die mooie solo partijen dragen, daarna overgegaan naar een heerlijke swing. Desondanks dat het nummer al door diverse is uitgemolken, slagen ze er toch in het nummer boeiend en fris te houden.
2. I’ll see you in my dreams: Martin en Fremdo houden het nummer prachtig strak. De solo’s van beiden vloeien uit hun instrumenten. De gitaar laat horen dat je ook kunt soleren met akkoorden. De toon van de gitaar is lekker vettig. (Gibson??)
3. Ma première guitar: Persoonlijk vind ik dit een heerlijke melodie. Een mooie intro op gitaar. De gevoeligheid van het nummer komt goed tot uiting in de solo’s, daarna een mooi slot, wederom op de gitaar. Het nummer is af. Niets meer aan doen.
4. J’attendrai: Door vele uitgevoerd nummer uit de hot club-scene. Even dacht ik, hé? speelt Grappelli ook mee! Super strakke begeleiding. Sprankelende improvisaties. Luister naar Joost zijn improvisatie met akkoorden.
5. Blue Bossa: Een van mijn favoriete nummers. Goed gitaarspel van Joost. Het afwisselen van de solo’s om de 4 maten maken het nummer extra spannend. Wattie heeft bij dit nummer zijn overwegend snelle solo’s ingeruild voor melancholie. Blue Bossa is door vele uitgevoerd, maar deze uitvoering hoort in de bovenste regionen.
6. Isn’t she lovely: Relaxt nummer voorzien van stuwend ritme van Martin en Fremdo. Snelle loopjes op de gitaar. Lovely uitvoering.
7. Coquette: Swingend up tempo nummer. Afwisselende hot solo’s om de 4 maten. Fremdo is lekker op dreef met een korte maar gelikte solo, en dit alles gedragen door Martin die zich onverstoorbaar houd aan zijn strakke ritme.
8. Tears: Een compositie van de meester himself. Hij zou hebben geglunderd bij deze uitvoering. Warme viool partij. Sprankelende gitaar, weer gebruikmakend van gevoelige tonen en prachtige akkoorden.
9. Hungaria: Mooie intro, overgaand in up tempo. In dit nummer kan Joost zijn gang gaan. Viool blijft achterwege.
10. Them there eyes: Dit swingt echt de pan uit, zowel gitaar als viool, in afwisselende solo’s
Fremdo met een vloeiende bassolo, en de strakke slag van de rots in de branding:
Martin een waardige afsluiter.

Tot slot: Persoonlijk vind ik het een prettige cd, van een hoog niveau, zeker in ogenschouw genomen dat hij live is opgenomen. Relaxt en toch boeiend, virtuoos, maar niet over de top.
Het is zeker een aanrader en hij mag niet ontbreken in uw gipsy jazz verzameling. Info: www.gipsyswing.nl/info@gipsyswing.nl

John Desmares

25Quintette maart 2011

Concert agenda

April

9. Pigalle 44 Trio, Herberg Hooghoudt, Amsterdam, 19.30.u
9. Tabor, Vestzak Theater Enschede, 20.00 u.
14. Tim Kliphuis, Concertgebouw Amsterdam, 8.15 u.
16. Basily Gipsy Band & Flairck, Theater Zutphen.
17. Basily Gipsy Band & Flairck, Theater Tilburg.
17. Hot Swing Unlimited, Herberg Hooghoudt, Amsterdam, 19.30 u.
17. Tabor, Theater Merlijn Apeldoorn, 20.00 u.
18. Hot Club De Frank, Cafe Dante, Amsterdam, 17.00 u.
18. Hot Swing Unlimited, Culinair festival Wijk bij Duurstede, 15.00 u.
23. Johnny en Mozes Rosenberg, PianoTripodia Katwijk, 20.00 u.
24. Basily Gipsy Band & Flairck, Theater Breda.
25. Hot Swing Unlimited, Café Spargo Amsterdam, 16.00 u.
27. Pigalle 44, Casablanca Jazzclub, Amsterdam, 21.00 u
30. Hot Club de Frank, Kunstcafe de Cantine, Amsterdam.
1/8/15/22/29/ Basily Gipsy Jam, Cafe Madness, Den Haag 21.00 u.

Mei

2/9/16/23/30. Pigalle 44, Ijkantine, Amsterdam, 15.30 – 18.00 u.
2. Reünie St. HcdF Ned., Azijnfabriek ‘s Hertogenbosch.
4. Gipsy Jazz Jam session, Cafe ’t Molentje, Amsterdam, 21.00 u.
5. Basily Gipsy Band, & Flairck Theater Ijmuiden.
5. Django sessie, Cafe Allicht, Nijmegen, 21.00 u.
6. Hot Club de Frank, Jazz Festival Enkhuizen Gitaarsalon, 20.00 – 22.00 u.
7. Hot Swing Unlimited, Herberg Hooghoudt, Amsterdam, 19.30 u.
8. Hot Club de Frank, Jazz Festival Enkhuizen.
11. Tabor, Gipsy Music Patronaat Heerlen, 21.00 u.
12. Lollo Meier Band & Fapy Lafertin, Gipsy Festival Angers (Fr)
14. Parisien, Jazz Festival Enkhuizen, 20.00 u.
14. Basily Gipsy Band & Flairck Theater Cuijk.
14. Pigalle 44 Trio, Herberg Hooghoudt, Amsterdam, 19.30 u.
16. Hot Club de Frank, Cafe Dante, Amsterdam, 17.00 u.
19. Basily Gipsy Band & Flairck, Theater Zaandam.
20. Basily Gipsy Band & Flairck, Theater Veldhoven.
21. Tabor, O’dchipen Buurtcentrum De Havelaar, Amsterdam, 20.30 u.
22. Hot Swing Unlimited, Herberg Hooghoudt, Amsterdam, 19.30u.
25. Pigalle 44, Casablanca Jazzclub, Amsterdam, 21.00 u.
26. Basily Gipsy Band & Flairck, Theater Leeuwarden.
28. Basily Gipsy Band & Flairck, Theater Zoetermeer.
29. Lolo Meier Band & Fapy Lafertin, Festival Liberchies (Be), 18.30 u.
29/30 Festival Liberchies www.django-liberchies.be
29. Basily Gipsy Band, met speciale gast, Gipsy Festival Tilburg. www.gipsyfestival.nl
30. Tabor, Romeny Jag, Gipsy Festival Tilburg, 15.00 u.
30. Parisien Paardenmarkt Heenvliet, 13.00 u.
30. Basily Gipsy Band, Jazz Festival Homage For Django, Terneuzen.
31. Swinc, Cafe Hofman, Utrecht.
6/13/20/27 Basily Gipsy Jam, Cafe Madness, Den Haag, 21.00 u.

Juni

1. Gipsy Jazz Jam Session, Cafe ’t Molentje, Amsterdam, 21.00 u.
4/11/18/25 Pigalle 44, Ijkantine, Amsterdam, 15.30 – 18.00 u.
2. Hot Club de Franck, Kerkconcert Vredeskerkje, Bergen aan Zee, 20.00 u.
2. Django sessie, Cafe Allicht, Nijmegen, 21.00 u.
6. Gipsy Swing Trio, Galerie Sjer, Tegelen.
9. Pigalle 44 Trio, Herberg Hooghoudt, Amsterdam, 19.30 – 23.00 u.
20. Tabor, Hotel Brul Mechelen (Be), 20.00 u.
24 t/m 27 Django Festival Samois (Fr) www.festivaldjangoreinhardt.com
27. Pigalle 44, Casablanca Jazzclub, Amsterdam, 21.00 u.
26Quintette maart 2011Redactie:
Esther Foppen
redactiequintette@gmail.com

Vormgeving: Esther Foppen

Aan dit nummer werkten verder mee:
Teksten: Georg Lankester, Lambert Seur, Rien Nicasie,
Menno v.d. Reijden, John Desmares.

Foto’s: Georg Lankester,
Rien Nicasie, Menno v.d. Reijden.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te wijzigen of niet te plaatsen. Bij ingezonden stukken berust de verantwoordelijkheid bij de auteur.

ISSN: 138-3052

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, concerten en sessies? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.


Aanmelden

Word donateur

Vind jij het ook belangrijk dat de gypsy jazz in Nederland bekend gemaakt en gehouden wordt? Steun ons dan in ons doel en word donateur!

 

Meer informatie

Contact

Ophemertsestraat 11
4061 RA Ophemert
Nederland

E: contact@hcdf.nl
T: 06 - 4262 7976

IBAN:NL83 INGB 0005311022
BIC/Swift: INGBNL2A

 

facebook-pagina Stichting HcdF